Skip to main content

LINA GHOTMEH - ARCHITECTURE, LAN, VOGT PAYSAGE, LOT IKE, SYSTEMATICA SRL, TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

Second Prize - Competitor (N.3)

LINA GHOTMEH - ARCHITECTURE (France)- Lead Architect

LAN (France)

VOGT PAYSAGE (France)

LOT IKE (Greece)

SYSTEMATICA SRL (Italy)

TRACTEBEL ENGINEERING S.A. (France)

banner
Design Team

 

LINA GHOTMEH - ARCHITECTURE

Lina Ghotmeh

Alessandro Colli

Silvia Maciel

Luca Muratorio

Konstanty Kosma Mikolajszak

Malek Pierre Arif

Myriam Abou Adal

LAN

Benoit Jallon

Umberto Napolitano

Enrico Pinto

Dorothee Riou

Maxime Enrico

VOGT PAYSAGE

Gunther Vogt

Laure Baretaud

Amina Chouairi

Thomas Vogel

LOT

Leonidas Trampoukis

Eleni Petaloti

Zoi Eleutheradi

Miltiadis Christodoulakos

SYSTEMATICA

Diego Deponte

Alessandro Vacca

Tiffanie Yamashita

Benedetta Fagioli Marzocchi

Alessandro Pedrazzoli

Filippo Bazzoni

TRACTEBEL ENGINEERING

Sohrab Baghery

Marcella Veggi

Yves Kerremans

Kristien Leunis

Diana Namazbayeva

Georgios Papargyris

Rachel Dutreue

Ilias Argyros

Jan Liefooghe